Bán hàng trên Vuidy

Bán hàng trên Vuidy

1. Tạo Một DV

Đăng ký miễn phí, thiết lập DV của bạn và cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi.

2. Cung Cấp Dịch Vụ Tuyệt Vời

Nhận thông báo khi bạn có được một đơn đặt hàng, tiếp đó sử dụng hệ thống của chúng tôi hoặc gọi điện trực tiếp để thảo luận chi tiết với khách hàng.

3. Được Trả Tiền

Được trả tiền với giá trị đã cung cấp. Bạn sẽ nhận thanh toán qua Vuidy hoặc nhận trực tiếp từ khách hàng tùy theo hình thức thanh toán thỏa thuận.