Điều khoản dịch vụ

Điều khoản Dịch vụ của Vuidy

Cập nhật lần cuối: ngày 01/01/2019

 

Chào mừng bạn đến với Vuidy.com. Vuidy là một nền tảng thị trường cho các dịch vụ, tiện ích được thực hiện bởi người dùng của trong đó.

Các điều khoản và điều kiện sau đây (Điều khoản Dịch vụ) quy định việc bạn truy cập và sử dụng trang web Vuidy, bao gồm bất kỳ nội dung, chức năng và dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua website https://vuidy.com nếu có.

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Dịch vụ trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web. Bằng việc sử dụng trang web, mở một tài khoản hoặc bằng cách nhấn vào chấp nhận hoặc đồng ý với Điều khoản dịch vụ khi tùy chọn này được tạo sẵn cho bạn, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây. Nếu bạn không muốn đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ hoặc Chính sách Bảo mật, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web. Trang này được cung cấp và có sẵn cho người dùng từ 13 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn không được sử dụng Trang web này hoặc các dịch vụ của Vuidy. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ độ tuổi hợp pháp để tạo thành một hợp đồng ràng buộc và đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện nói trên. Nếu bạn không đáp ứng tất cả các yêu cầu này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7 nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Trang web hoặc Điều khoản Dịch vụ. Liên hệ với nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để có thể được thực hiện bằng cách gửi một yêu cầu tại đây.

Điều khoản quan trọng

DV là dịch vụ được cung cấp trên Vuidy.

Người bán là người dùng cung cấp và thực hiện các dịch vụ thông qua DV trên Vuidy.

Người mua là người dùng mua dịch vụ trên Vuidy.

Trang DV là nơi người bán có thể mô tả các giá trị cung cấp của DV và người mua có thể tạo một đơn hàng mua DV.

Gói DV cho phép người bán cung cấp dịch vụ ở các định dạng với mức giá khác nhau. Trường hợp trọn gói sẽ có giá trị từ 49.000 đồng trở lên.

DV tùy chỉnh là những gói DV độc quyền mà người bán có thể tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của người mua.

Phiếu đặt hàng là yêu cầu của người mua gửi đi để nhận được DV tuỳ chỉnh từ người bán phù hợp.

Đơn hàng là thỏa thuận chính thức giữa người mua và người bán sau khi mua hàng được thực hiện từ trang DV của người bán. Đơn hàng bao gồm Đơn hàng mua và Đơn hàng bán. Tại trang Đơn hàng, người mua và người bán có thể giao tiếp với nhau qua bảng chat để hoàn thành đơn hàng.

Tranh chấp là những bất đồng xảy ra giữa người mua và người bán trong một Đơn hàng cụ thể.

Tổng quan

Chỉ những người dùng đã đăng ký/ tham gia thì mới có thể mua và bán trên Vuidy. Việc đăng ký/ tham gia là hoàn toàn miễn phí.

Dịch vụ trên Vuidy có thể được cung cấp với giá khởi điểm là 49.000 VNĐ. Một số dịch vụ được cung cấp với giá khởi điểm cao hơn 49.000 VNĐ theo xác định của người bán phù hợp với chất lượng của DV.

Khi mua dịch vụ, người mua có thể trả trước toàn bộ hoặc đặt cọc một phần qua Vuidy hoặc thanh toán sau khi nhận dịch vụ, tùy từng DV mà người bán áp dụng.

Đơn hàng được mua qua nút ĐẶT HÀNG NGAY trên trang DV của người bán.

Đối với lệ phí và thanh toán vui lòng đọc tại đây.

Người bán phải hoàn thành đơn hàng của mình và không được hủy bỏ đơn đặt hàng thường xuyên vì lý do cá nhân. Việc huỷ đơn hàng sẽ ảnh hưởng đến uy tín và cấp bậc của người bán.

Người bán đạt được một cấp bậc cao dựa trên hiệu suất và uy tín của họ. Cấp bậc người bán cung cấp cho chủ sở hữu của họ những lợi ích, bao gồm: tần suất hiển thị DV cao, được đăng nhiều DV.

Người dùng không được sử dụng tiện ích trên Vuidy để chào hàng hoặc sử dụng bất kỳ cách thức nào khác nhằm giao dịch bên ngoài khi chưa tạo đơn hàng qua Vuidy.

Người mua được cấp tất cả các quyền đối với sản phẩm được phân phối, trừ khi người bán quy định khác trên trang DV của họ.

Vuidy giữ lại quyền sử dụng tất cả các tác phẩm đã được xuất bản cho mục đích quảng bá Vuidy.

Chúng tôi quan tâm đến sự riêng tư của bạn. Bạn có thể đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi tại đây. Chính sách Bảo mật là một phần của các Điều khoản Dịch vụ này và được đưa vào tài liệu này bằng cách tham chiếu.

Người Bán

Khái niệm cơ bản

Người bán tạo DV trên Vuidy để cho phép người mua mua dịch vụ của họ.

Người bán cũng có thể cung cấp DV tùy chỉnh cho người mua ngoài các gói DV của họ.

Mỗi đơn hàng hoàn thành, nếu người mua thanh toán online, hãy kiểm tra tài khoản của bạn với doanh thu là một phần giá trị đơn hàng sau khi đã trừ phí giao dịch.

Nếu đơn hàng bị hủy (vì bất kỳ lý do nào), số tiền đã thanh toán sẽ được hoàn lại vào Ví phụ của người mua.

Người bán có thể rút tiền bằng cách thực hiện Lệnh rút tiền tại Vuidy, chỉ được rút tiền khi tiền trong ví chính đủ 2.000.000 VNĐ trở lên.

Cấp bậc của người bán được tính toán dựa trên các bài đánh giá đặt hàng do người mua đăng, các giá trị đạt được theo tiêu chuẩn quy định.

Nếu phát hiện vấn đề về bảo mật, Vuidy có thể tạm thời vô hiệu hóa khả năng thu hồi doanh thu của người bán để ngăn chặn hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp.

Người bán chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thuế trực tiếp hoặc gián tiếp nào, như VAT, thuế thu nhập hoặc các hình thức khác, có thể áp dụng cho họ tùy thuộc vào nơi ở và địa điểm. Người bán đại diện và đảm bảo rằng họ tuân thủ và sẽ tuân thủ mọi nghĩa vụ của họ theo các quy định về thuế thu nhập thuộc thẩm quyền của họ. Giá dịch vụ hiển thị trên trang dịch vụ bao gồm tất cả các khoản thuế và phí như vậy có thể áp dụng cho người bán.

DV

Người bán được phép đăng một số lượng DV hoạt động dựa trên trạng thái xếp hạng của họ.

 • 5DV cho Người bán mới.
 • 8DV cho Người bán Cấp 2.
 • 12DV cho Người bán Cấp 3.
 • 15DV cho SellerKing.

Các thông tin DV được tạo trên Vuidy là nội dung do Người dùng tạo.

Các thông tin DV có thể bị Vuidy xóa vì vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này, có thể bao gồm một trong  các vi phạm sau:

 • Dịch vụ bất hợp pháp hoặc gian lận;
 • Dịch vụ định hướng người lớn, khiêu dâm;
 • Spam hoặc ngôn từ gây bạo lực,xúc phạm;
 • Dịch vụ lừa dối người mua;
 • Tạo nội dung có chứa thông tin vi phạm bản quyền.

Những trường hợp DV bị xóa vì vi phạm đã đề cập ở trên có thể dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản của người bán.

Các DV có thể được xóa khỏi tính năng Tìm kiếm của chúng tôi do hiệu suất kém hoặc hành vi sai trái của người dùng.

Các DV có thể bao gồm các URL trang web được phê duyệt trước trong hộp mô tả và yêu cầu DV. Những DV chứa các trang web quảng cáo nội dung vi phạm Điều khoản dịch vụ của Vuidy sẽ bị xóa.

DV buộc phải có hình ảnh thích hợp liên quan đến dịch vụ cung cấp.

Các tuyên bố trên trang DV làm nguy hại hoặc phá vỡ các Điều khoản dịch vụ này đều bị cấm.

Với mục đích marketing, Vuidy quy định mức giá của bất kỳ DV trọn gói nào cũng đều có đuôi 9.000 VNĐ. Ví dụ: 49.000, 199.000, 299.000…

Cấp bậc

Vuidy đề cao và giúp người bán tận dụng các kỹ năng chuyên môn của họ. Chúng tôi cố gắng tạo thêm quyền lợi cho những người bán hàng có kết quả kinh doanh hàng đầu với những công cụ hữu ích để phát triển kinh doanh của họ. Và, nếu họ cung cấp đúng thời gian và duy trì chất lượng và xếp hạng cao, Vuidy có thể trao cho họ những cấp bậc cao, cơ hội đặc biệt, lợi ích và công cụ đi kèm với nó.

 • Người bán có thể đạt được cấp bậc dựa trên hoạt động, hiệu suất và uy tín của họ.
 • Mức độ đánh giá được cập nhật định kỳ bởi một hệ thống tự động.
 • Cấp bậc mà người bán có thể đạt được là Cấp độ 1, Cấp độ 2, Cấp độ 3 và SellerKing.
 • Người bán không thể duy trì dịch vụ chất lượng cao có thể dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng về xếp hạng hoặc ngừng phân phối DV cùng các lợi ích đi kèm với nó. Ví dụ: giao hàng trễ, cảnh báo cho tài khoản của người bán và việc hủy có thể khiến người bán chuyển sang Cấp độ khác.

Công cụ của người bán

Người bán hàng Vuidy có quyền sử dụng một số công cụ độc quyền giúp tùy chỉnh cách dịch vụ của họ có thể được cung cấp.

Tạo DV tuỳ chỉnh

 • Người bán có thể tạo và gửi DV tùy chỉnh giải quyết các yêu cầu cụ thể của người mua.
 • DV tùy chỉnh được định nghĩa bởi người bán với mô tả chính xác về dịch vụ, giá, thời gian dự kiến ​​phân phối dịch vụ cũng như các ưu đãi, khuyến mại nếu có.
 • DV tùy chỉnh được gửi từ trang tin nhắn hoặc trang đấu thầu.
 • Các dịch vụ được cung cấp qua DV tùy chỉnh không được vi phạm Điều khoản dịch vụ của Vuidy.

Quảng cáo

Trong mục quản lý DV hệ thống cho phép người bán bật/tắt quảng cáo. Mặc định là trạng thái tắt. Khi người bán có nhu cầu thì click nút Bật quảng cáo. Việc chạy quảng cáo được hệ thống tự động lấy ngẫu nhiên các DV đăng ký quảng cáo rồi đưa vào trang chủ hoặc trang danh mục. Khi hiển thị trong danh sách, DV đăng ký quảng cáo được gắn thêm chữ QC ở góc để phân biệt. Nếu đơn hàng được mua tại thời điểm quảng cáo thì trong đơn hàng bán hiển thị thêm thông tin: Nguồn quảng cáo ở góc bên phải trên cùng để người bán biết. Dịch vụ có bật quảng cáo sẽ được tính phí quảng cáo trong mỗi giao dịch theo quy định.

Đấu thầu

Khi người mua đăng tải một Phiếu đặt hàng thì chỉ những người bán DV có cùng danh mục mới nhận được.

Nếu người bán click vào mục Đấu thầu thì hệ thống chuyển sang trang đấu thầu, trong đó liệt kê danh sách các Phiếu đặt hàng có cùng danh mục với tất cả DV của người bán theo thứ tự thời gian.

Phí vận chuyển

Một số dịch vụ trên Vuidy được áp dụng hình thức giao hàng tại nhà. Đối với các dịch vụ này, người bán có thể quyết định thêm phí vận chuyển. Người bán có thể thêm phí vận chuyển áp dụng chung hoặc phí vận chuyển theo thỏa thuận với người mua.

 • Chi phí vận chuyển được thêm vào một gói DV bất kỳ.
 • Người mua sẽ được yêu cầu cung cấp địa chỉ để giao hàng.
 • Người bán chịu trách nhiệm cho tất cả các thỏa thuận vận chuyển khi người mua cung cấp địa chỉ giao hàng.
 • Vuidy không xử lý hoặc đảm bảo vận chuyển, theo dõi, chất lượng và tình trạng của các mặt hàng hoặc giao hàng của họ và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc các vấn đề khác phát sinh từ vận chuyển.

Thu hồi Doanh thu

Để thu hồi doanh thu, người dùng phải có một và chỉ một tài khoản ngân hàng, Vuidy sẽ chuyển tiền vào tài khoản đó theo yêu cầu rút tiền.

Rút tiền chỉ có thể được thực hiện với số tiền có sẵn cho bạn trong ví, tối thiểu là 2.000.000 VNĐ. Lệ phí rút tiền khác nhau tùy thuộc vào từng thời điểm.

Khi đã thực hiện Lệnh rút tiền thì không thể dừng lệnh.

Phí rút tiền

Hiện Vuidy miễn phí cho việc rút tiền của người dùng.

Người Mua

Khái niệm cơ bản

Người mua được phép thanh toán trực tiếp cho người bán đối với các DV có hình thức thanh toán khi nhận dịch vụ. Tất nhiên việc mua hàng phải được thực hiện qua Vuidy.

Vuidy giữ lại quyền sử dụng tất cả các công trình, tác phẩm... đã được xuất bản công khai cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo của Vuidy.

Người mua có thể yêu cầu dịch vụ cụ thể từ tính năng Đăng phiếu đặt hàng. Các dịch vụ yêu cầu trên Vuidy phải là dịch vụ được phép trên Vuidy.

Mua dịch vụ

Người mua tạo một đơn hàng từ trang DV của người bán. Thanh toán bằng các hình thức sau: Thanh toán toàn bộ cho Vuidy, Đặt cọc 20% hoặc có thể chọn Thanh toán khi nhận dịch vụ. Ngoài ra, người mua có thể gửi Phiếu đặt hàng để giải quyết các yêu cầu cụ thể của mình và nhận được Ưu đãi tùy chỉnh từ người bán thông qua Vuidy.

Nếu bạn có các khoản tiền trong ví Vuidy của mình, từ doanh thu hoặc từ việc nạp tiền thì số tiền đó sẽ được tự động áp dụng cho việc mua DV của bạn.

Bạn không được bằng cách nào đó lấy thông tin từ Vuidy rồi giao dịch mua bán với người bán bên ngoài Vuidy.

Để bảo vệ chống gian lận, giao dịch trái phép (như rửa tiền), khiếu nại hoặc các khoản nợ khác, chúng tôi không thu thập thông tin tín dụng; nhưng cho phép các nhà cung cấp thanh toán của chúng tôi thu thập thông tin với mục đích thu tiền từ người mua trên trang Web. Chúng tôi không tiếp xúc với thông tin thanh toán được cung cấp cho các nhà cung cấp thanh toán của chúng tôi và thông tin này tuân theo chính sách bảo mật áp dụng cho nhà cung cấp thanh toán. Vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin tại đây.

Thuế

Người mua có thể bị tính thuế gián tiếp tùy thuộc vào nơi cư trú, vị trí và bất kỳ luật hiện hành nào ngoài giá DV được hiển thị trên trang DV.

Người mua đồng ý rằng họ chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các yêu cầu về thuế áp dụng cho họ, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ nghĩa vụ khấu trừ hoặc khấu trừ thuế nào. Do đó, chúng tôi xin làm rõ rằng tất cả các mức giá và lệ phí xuất hiện trên trang web là số tiền ròng sẽ được trả cho Vuidy sau bất kỳ khoản thuế, thuế thu nhập, khấu trừ thuế hoặc khấu trừ trực tiếp hoặc gián tiếp.

Đơn Hàng

Khái niệm cơ bản

Sau khi hoàn tất các bước đặt hàng, đơn đặt hàng của bạn sẽ được tạo với một mã đơn hàng duy nhất.

Trong trường hợp giao hàng online, người bán phải phân phối tệp dữ liệu hoàn chỉnh hoặc bằng chứng về công việc bằng cách sử dụng nút GIAO HÀNG (nằm trên trang Đơn hàng).

Vuidy không cho phép người bán lạm dụng nút GIAO HÀNG để phá vỡ nguyên tắc đặt hàng được mô tả trong Điều khoản dịch vụ này. Sử dụng nút GIAO HÀNG khi đơn đặt hàng không được hoàn thành có thể dẫn đến tranh chấp, hủy đơn hàng, ảnh hưởng đến xếp hạng của người bán và tất nhiên người bán không có doanh thu.

Việc giao hàng chỉ được đánh dấu là hoàn tất khi người mua nhấn nút ĐÃ NHẬN HÀNG.

Đơn hàng được đánh dấu là hoàn thành sau khi người mua xác nhận đã nhận dịch vụ.

Xử lý Đơn đặt hàng

Khi một người mua DV, người bán sẽ được thông báo qua email cũng như thông báo trên trang web khi đăng nhập vào tài khoản.

Người bán phải đáp ứng thời gian giao hàng mà họ đã chỉ định khi tạo DV. Nếu không làm như vậy sẽ cho phép người mua hủy đơn đặt hàng khi đơn hàng được đánh dấu là hết hạn và có thể gây hại cho tình trạng của người bán.

Trong trường hợp giao hàng online, người bán phải gửi các tệp dữ liệu hoàn chỉnh hoặc bằng chứng công việc bằng cách sử dụng nút GIAO HÀNG (nằm trên trang Đặt hàng).

Người dùng chịu trách nhiệm quét tất cả các tệp nhận được để loại trừ vi-rút và phần mềm độc hại. Vuidy sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do sử dụng trang web, sử dụng nội dung hoặc tệp được chuyển.

Người bán có thể hủy một đơn hàng mà không có sự chấp thuận của người mua vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, điều này sẽ có tác động tiêu cực đến trạng thái của người bán.

Đối với đơn hàng thanh toán online, trong thời hạn giao hàng và gia hạn giao hàng (2 ngày) thì hệ thống không cho phép người mua hủy đơn hàng. Hết thời hạn đó, nếu người bán chưa giao hàng thì người mua có quyền hủy đơn hàng.

Đối với đơn hàng thanh toán khi nhận dịch vụ, người mua được phép hủy đơn hàng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên nếu chưa hết thời hạn mà hủy đơn hàng sẽ ảnh hưởng đến uy tín người mua.

Giao hàng

Phương thức giao hàng:

 • Giao hàng online: Đối với những sản phẩm dịch vụ là các file dữ liệu như hình ảnh, logo, video… thì có thể được gửi qua website tại đơn hàng bằng cách click nút GIAO HÀNG. Chỉ khi người mua click nút ĐÃ NHẬN HÀNG thì đơn hàng mới được đánh dấu là hoàn thành.
 • Giao hàng trực tiếp: Người bán gặp trực tiếp người mua để thực hiện dịch vụ, sau khi thực hiện xong thì Người bán đề nghị Người mua click nút ĐÃ NHẬN HÀNG hoặc đề nghị cung cấp mật khẩu giao hàng để hoàn tất giao hàng.

Phí xử lý & Quyết toán đơn hàng

Phương pháp tính phí:

 • Áp dụng cho hình thức thanh toán online: Phí xử lý = Tỷ lệ phí (T%) x (Giá trị đơn hàng hoàn thành).
 • Áp dụng cho hình thức thanh toán khi nhận dịch vụ: Phí xử lý = Tỷ lệ phí (t%) x (Giá trị đơn đặt hàng).

Quyết toán đơn hàng:

 • Đối với hình thức thanh toán online: Sau khi đơn hàng hoàn thành thì hệ thống tự động cộng vào ví tiền của người bán (100-T)% giá trị đơn hàng.
 • Đối với hình thức thanh toán khi nhận dịch vụ: Sau khi đơn hàng hoàn thành thì hệ thống tự động trừ vào ví tiền của người bán t% giá trị đơn hàng.

Đánh giá phản hồi

Đánh giá phản hồi do người mua cung cấp sau khi nhận hàng là một phần thiết yếu của hệ thống xếp hạng Vuidy. Đánh giá cho thấy kinh nghiệm tổng thể của người bán và dịch vụ của họ. Người mua được khuyến khích phản hồi với người bán bất kỳ mối quan tâm nào đã trải nghiệm trong suốt thời gian hoạt động liên quan đến dịch vụ do người bán cung cấp.

Để lại đánh giá phản hồi là một đặc quyền cơ bản của người mua. Đánh giá phản hồi sẽ không bị xóa trừ khi có những vi phạm rõ ràng đối với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Để ngăn chặn bất kỳ việc lạm dụng hệ thống thông tin phản hồi của chúng tôi, tất cả các thông tin đánh giá phản hồi phải đến từ việc bán hàng hợp pháp được thực hiện độc quyền thông qua nền tảng Vuidy từ người dùng trong Cộng đồng của chúng tôi. Các giao dịch mua được sắp xếp, được xác định để tăng xếp hạng người bán một cách giả tạo hoặc lạm dụng nền tảng Vuidy với các giao dịch mua từ các tài khoản bổ sung sẽ dẫn đến việc tạm ngưng vĩnh viễn tất cả các tài khoản có liên quan.

Đánh giá phản hồi của người mua được hiển thị công khai trên trang DV của người bán. Người mua có tùy chọn không bao gồm nhận xét nhưng vẫn xếp hạng dịch vụ.

Việc giữ lại một phần giá trị cung cấp để hoàn thành dịch vụ với mục đích lấy được các đánh giá tốt từ người mua đều bị cấm.

Người bán không được yêu cầu xóa nhận xét phản hồi từ người mua của họ thông qua việc hủy hợp đồng.

Tranh chấp

Chúng tôi khuyến khích người mua và người bán của mình tự giải quyết xung đột giữa họ. Nếu không giải quyết được thì sử dụng nút TRANH CHẤP. Tại trang tranh chấp, người mua và người bán có quyền thương lượng mức tiền bồi hoàn cho đơn hàng. Nếu hai bên thống nhất được mức tiền bồi hoàn thì số tiền đó sẽ được chuyển ngay đến ví tiền của người mua và đơn hàng tiếp tục được thực hiện. Nếu không thống nhất được mức bồi hoàn, sau 03 ngày hai bên có thể nhấn nút đề nghị trọng tài, Vuidy sẽ tiếp nhận đề nghị và cùng giải quyết (nhưng không bắt buộc) với mức phí do Vuidy đưa ra. Trong trường hợp Vuidy không đủ điều kiện giải quyết sẽ hướng dẫn hai bên đến một đơn vị trung gian hoặc đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Hủy đơn hàng

 • Đối với đơn hàng thanh toán online

Trong thời hạn giao hàng và gia hạn giao hàng (2 ngày) thì hệ thống không cho phép người mua hủy đơn hàng.

Hết thời hạn trên, nếu người bán chưa giao hàng thì người mua có quyền hủy đơn hàng (hủy đơn hàng hợp lệ).

Sau khi người mua hoặc người bán hủy đơn hàng thì hệ thống tự động hoàn trả số tiền đó vào ví của người mua (không bao gồm phí xử lý đơn hàng).

Nếu hết hạn trên 10 ngày mà đơn hàng chưa được giao nhận thì đơn hàng tự động hủy.

 • Đối với đơn hàng thanh toán khi nhận dịch vụ

Người mua có thể hủy đơn hàng bất cứ lúc nào, tất nhiên Vuidy sẽ đánh giá việc này. Nếu chưa hết thời hạn gia hạn giao hàng mà người mua hủy đơn hàng (hủy đơn hàng không hợp lệ) thì hệ thống áp dụng chế tài: trừ điểm uy tín người mua. Hết thời hạn trên mà người bán chưa giao hàng thì người mua có quyền hủy đơn hàng (hủy đơn hàng hợp lệ).

Nếu hết hạn trên 10 ngày mà đơn hàng chưa được giao nhận thì đơn hàng tự động hoàn thành.

Đơn hàng thanh toán khi nhận dịch vụ không áp dụng chế độ tranh chấp, không có nút TRANH CHẤP.

 • Quy tắc áp dụng chung cho cả hai hình thức thanh toán

Người bán có thể hủy đơn hàng bất cứ lúc nào, tuy nhiên Vuidy sẽ áp dụng chế tài nghiêm khắc đối với các trường hợp tự hủy không liên quan đến người mua. Có hai trường hợp người bán hủy đơn hàng: trường hợp vì lý do cá nhân (hủy đơn hàng không hợp lệ) thì hệ thống sẽ ghi nhận và áp dụng chế tài ở phần đánh giá thứ hạng; và trường hợp hủy vì lý do người mua không nhận hàng (hủy đơn hàng hợp lệ).

Ví Tiền

Ví tiền bao gồm ví chính và ví phụ.

Ví chính là tiền do người dùng nạp và tiền bán DV mà có.

Ví phụ là tiền hoàn trả do hủy đơn hàng và tiền khuyến mại.

Ví chính có thể dùng để mua DV hoặc rút tiền mặt còn ví phụ chỉ được dùng để mua DV, không thể rút tiền mặt. Tổng số dư = ví chính + ví phụ.

Khi quyết toán đơn hàng, hệ thống sẽ tự động cộng hoặc trừ số tiền tương ứng vào ví chính của người bán, nếu ví chính = 0 thì trừ vào ví phụ.

Khi ví chính bị âm từ 20.000 VNĐ trở lên, hệ thống gửi cảnh báo cho người bán biết để nạp tiền. Sau 3 ngày mà chưa thanh toán đủ thì hệ thống tự động khóa giao dịch đối với tài khoản đó.

Khi một đơn hàng bị hủy thì số tiền đã thanh toán online sẽ chuyển lại vào ví phụ của người mua.

Khi mua DV với hình thức thanh toán online thì tiền thanh toán sẽ trừ theo thứ tự từ ví phụ đến ví chính, nếu thiếu thì số còn lại thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

Nạp tiền:

 • Cách 1: click nút Nạp tiền và sử dụng thẻ ngân hàng để nạp tiền qua cổng thanh toán online.
 • Cách 2: chuyển khoản qua ngân hàng đến tài khoản của công ty, nội dung chuyển khoản được cung cấp riêng cho mỗi tài khoản trong mục nạp tiền.

Rút tiền: Chỉ được quyền rút tiền khi tài khoản trong ví chính lớn hơn hoặc bằng 2.000.000 VNĐ. Khi người dùng thực hiện lệnh Rút tiền thì hệ thống tự động trừ số tiền yêu cầu rút từ ví chính. Đồng thời lệnh rút tiền được gửi đến quản trị viên để biết và thực hiện chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng cho người dùng. Để đảm bảo an toàn khi rút tiền cần xác thực qua email.

Hành Vi Của Người Dùng

Vuidy cho phép tất cả mọi người trên internet tạo, chia sẻ, bán và mua bất kỳ dịch vụ nào họ cần với một giá trị cạnh tranh nhất. Các dịch vụ được cung cấp trên Vuidy phản ánh sự đa dạng của một nền kinh tế mở rộng. Các thành viên của cộng đồng Vuidy giao tiếp và tham gia thông qua các đơn đặt hàng, truyền thông xã hội và trên diễn đàn cộng đồng của Vuidy.

Vuidy duy trì một môi trường thân thiện, cộng đồng tinh thần và chuyên nghiệp. Người dùng nên giữ tinh thần đó trong khi tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc phần mở rộng nào của Vuidy. Phần này liên quan đến hành vi mong đợi mà người dùng phải tuân thủ trong khi tương tác với nhau trên Vuidy.

Để báo cáo vi phạm Điều khoản dịch vụ, Hành vi sai trái của người dùng hoặc các câu hỏi liên quan đến tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại đây.

Điều cơ bản

Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, thông tin người dùng được giữ ẩn danh. Mọi yêu cầu cung cấp hoặc cung cấp địa chỉ Email, tên người dùng Skype/IM, số điện thoại hoặc bất kỳ chi tiết liên lạc cá nhân nào khác để giao tiếp bên ngoài Vuidy nhằm phá vỡ hoặc lạm dụng hệ thống nhắn tin Vuidy hoặc nền tảng Vuidy đều không được phép.

Bất kỳ trao đổi cần thiết thông tin cá nhân cần thiết để tiếp tục một dịch vụ có thể được trao đổi trong trang đặt hàng.

Vuidy không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm nào về mức độ dịch vụ được cung cấp cho người mua. Bạn có thể sử dụng các công cụ giải quyết tranh chấp được cung cấp cho bạn trong trang đơn hàng.

Vuidy không cung cấp sự bảo vệ cho người dùng tương tác bên ngoài nền tảng Vuidy.

Ngôn ngữ thô lỗ, lạm dụng, không đúng mực được gửi đến người dùng sẽ không được dung thứ và tài khoản có thể bị tạm khóa hoặc vô hiệu hóa vĩnh viễn.

Làm sai lệnh

Người dùng có ý định phỉ báng người bán cạnh tranh bằng cách đặt hàng từ các dịch vụ cạnh tranh hoặc các hành động khác với cùng mục đích được xác định bởi đội ngũ của Vuidy sẽ bị xóa các đánh giá và áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.

Người dùng không được gửi spam hoặc chào mời Người mua hoặc Người bán trước đó theo đuổi việc xóa, sửa đổi đánh giá hoặc hủy đơn đặt hàng không đúng thực tế.

Báo cáo vi phạm

Nếu bạn gặp bất kỳ nội dung nào có thể vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, bạn nên báo cáo cho chúng tôi thông qua các kênh thích hợp được tạo để xử lý các vấn đề đó như được nêu trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Tất cả các trường hợp đều được đội ngũ của chúng tôi xem xét. Để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, kết quả của cuộc điều tra không được chia sẻ. Bạn có thể xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Vi phạm

Người dùng có thể nhận được cảnh báo cho tài khoản của họ vì vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ hành vi sai trái nào của người dùng được báo cáo với đội ngũ của chúng tôi. Một cảnh báo sẽ được gửi đến địa chỉ email của người dùng và sẽ được hiển thị cho người dùng đó trên Trang web. Cảnh báo không giới hạn hoạt động tài khoản, nhưng có thể dẫn đến tài khoản của bạn bị tạm khóa hoặc xóa vĩnh viễn dựa trên mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

Không được phép

Dịch vụ dành cho người lớn & Nội dung khiêu dâm - Vuidy nghiêm cấm trao đổi bất kỳ tài liệu và loại hình dịch vụ nào có tính khiêu dâm, văn hóa phẩm đồi trụy, trái pháp luật.

Hành vi và ngôn ngữ không thích hợp - Giao tiếp trên Vuidy phải thân thiện, mang tính xây dựng và chuyên nghiệp. Vuidy lên án việc đe dọa, quấy rối và ngôn từ tục tĩu đối với người khác.

Lừa đảo và Spam - Vuidy coi trọng vấn đề bảo mật của các thành viên. Bất kỳ nỗ lực để xuất bản hoặc gửi nội dung độc hại với ý định xâm phạm tài khoản của một thành viên khác hoặc môi trường máy tính đều bị nghiêm cấm. Vui lòng tôn trọng quyền riêng tư của thành viên của chúng tôi bằng cách không liên hệ với họ vì mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của họ.

Quyền riêng tư - Bạn không được xuất bản hoặc đăng thông tin riêng tư và bí mật của người khác. Mọi trao đổi thông tin cá nhân cần thiết để hoàn thành một dịch vụ phải được cung cấp trong trang đơn hàng. Người bán phải cam kết rằng bất kỳ thông tin nào họ nhận được từ người mua sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc phân phối dịch vụ cho người mua.

Gian lận, Sử dụng trái phép - Bạn không được sử dụng Vuidy cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp.

Lạm dụng và Spam

Nhiều tài khoản - Để ngăn chặn gian lận và lạm dụng, người dùng bị giới hạn trong một tài khoản đang hoạt động. Bất kỳ tài khoản bổ sung nào được tạo ra để phá vỡ các nguyên tắc, thúc đẩy lợi thế cạnh tranh hoặc gây hiểu lầm cho cộng đồng Vuidy sẽ bị vô hiệu hóa. Tạo tài khoản hàng loạt có thể dẫn đến vô hiệu hóa tất cả các tài khoản có liên quan.

Lạm dụng để nhắm mục tiêu - Chúng tôi không dung thứ cho những người dùng tham gia lạm dụng hoặc quấy rối những người dùng khác trên Vuidy. Điều này bao gồm việc tạo nhiều tài khoản mới để quấy rối các thành viên thông qua tin nhắn hoặc hệ thống đặt hàng của chúng tôi.

Bán tài khoản - Bạn không thể mua hoặc bán tài khoản Vuidy.

Nội dung do người dùng đăng tải

Nội dung do người dùng đăng tải là nội dung được người dùng thêm vào thay vì nội dung do Trang web tạo ra. Vuidy sẽ không kiểm tra chi tiết từng thông tin người dùng đăng tải lên hệ thống về tính hợp pháp và bản quyền. Chúng tôi khuyến khích các cá nhân và tổ chức báo cáo những trường hợp nghi vấn vi phạm bản quyền với những bằng chứng sở hữu rõ ràng. Những tài khoản vi phạm có thể bị tạm khóa hoặc vô hiệu hóa vĩnh viễn.

Hơn nữa, Vuidy không chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng dịch vụ do Người bán cung cấp. Chúng tôi không cung cấp chế độ bảo hiểm đối với các dịch vụ của họ. Chúng tôi khuyến khích người dùng tận dụng hệ thống xếp hạng của chúng tôi, cộng đồng của chúng tôi và ý thức chung trong việc chọn các DV phù hợp.

Bằng cách cung cấp dịch vụ, người bán cam kết rằng họ có đủ quyền hoặc giấy phép cung cấp, bán hoặc bán lại dịch vụ được cung cấp trên Vuidy. Người bán quảng cáo DV của họ phải tuân thủ luật và điều khoản dịch vụ của nền tảng quảng cáo hoặc trang web có liên quan được sử dụng để quảng cáo.

Quyền sở hữu

Quyền sở hữu: trừ khi đã được quy định rõ ràng theo một cách khác trong mô tả đơn hàng, khi công việc được bàn giao, người mua sẽ được quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm (nhưng không chỉ giới hạn) có quyền tác giả cho công việc đã được chuyển giao từ người bán, đồng thời người bán không còn các quyền tương tự trong đó. Chẳng hạn trong các công việc tùy chỉnh như nghệ thuật, thiết kế công trình, bài viết... thì sản phẩm dịch vụ đã chuyển giao sẽ là tài sản độc quyền của người mua.

Người mua và người bán thực hiện giao dịch tuân thủ các cam kết của đơn hàng và luật Bản quyền của nhà nước Việt Nam.

Người dùng dịch vụ Vuidy đồng ý rằng các thông tin đăng tải lên Vuidy như ảnh, text, video và các dạng thông tin liên quan đến đơn hàng và người sử dụng sẽ được Vuidy sử dụng vào những mục đích thúc đẩy và phát triển hệ thống Vuidy.

Các điều khoản chung

Vi phạm Điều khoản dịch vụ của Vuidy có thể khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa vĩnh viễn.

Người dùng có tài khoản bị vô hiệu sẽ không thể bán hoặc mua trên Vuidy.

Người dùng đã vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi và đã vô hiệu hóa tài khoản của họ có thể liên hệ với nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin về vi phạm và trạng thái của tài khoản.

Người dùng có thể xác minh quyền sở hữu tài khoản của mình thông qua Bộ phận hỗ trợ khách hàng bằng cách cung cấp tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài khoản đó.

Người bán sẽ có thể rút tiền từ các tài khoản bị vô hiệu sau khi xác minh đầy đủ quyền sở hữu tài khoản được đề cập và sau khoảng thời gian an toàn 90 ngày kể từ ngày bị vô hiệu hóa.

Vuidy có thể thay đổi Điều khoản dịch vụ của mình theo thời gian. Khi những thay đổi này được thực hiện, Vuidy sẽ cập nhật tại trang này.

Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng Vuidy sau ngày Điều khoản dịch vụ đã thay đổi, Vuidy sẽ coi việc bạn sử dụng như là sự chấp nhận Điều khoản dịch vụ được cập nhật.