Hướng dẫn mua hàng

Mua hàng trên TimeDV

Tìm một dịch vụ:

Sử dụng tìm kiếm của TimeDV và các bộ lọc, để tìm các dịch vụ mong muốn. Khi bạn ưng ý một gói dịch vụ, hãy nhấp vào nút MUA NGAY. Với TimeDV, lựa chọn thật  dễ dàng:

1. Kiểm tra các mẫu công việc, mô tả của người bán.

2. Kiểm tra phản hồi từ người mua trước.

3. Chọn gói phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

4. Liên hệ với người bán bằng bất kỳ câu hỏi nào để đảm bảo chúng phù hợp với mong đợi của bạn.